Duurzaam

De zuivelsector stelt een grens aan de mestproductie

de_zuivelsector_stelt_een_grens_aan_de_mestproductie

De zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie hebben met de melkveehouders van LTO Nederland afspraken gemaakt over de hoeveelheid mest en mineralen die de melkveehouderij voortbrengt; er is een grens gesteld aan de hoeveelheid mest. Op die manier blijft de sector binnen de milieurandvoorwaarden van de overheid.

De fosfaatproductie wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij gemonitord. De sector neemt zo nodig niet-vrijblijvende maatregelen als de ontwikkeling van de melkveehouderij tot meer uitstoot leidt dan de milieurandvoorwaarden toestaan. Zo kan het fosfaatgehalte in veevoer worden verminderd. Daarnaast kan het gebruik van de KringloopWijzer als managementinstrument voor de melkveehouder breder worden ingevoerd. Ook behoort een fosfaatheffing over het fosfaatoverschot van de individuele melkveehouder tot de mogelijkheden.