Duurzaam

Zuivelsector stimuleert melkveehouder om koe in de wei te houden

zuivelsector_stimuleert_melkveehouder_om_koe_in_de_wei_te_houden

Grazende koeien in de wei kenmerken het Nederlandse landschap. De Nederlandse Zuivel Organisatie is daarom een groot voorstander van weidende koeien.
In 2012 namen de leden van de NZO samen met LTO Nederland het initiatief voor een Convenant Weidegang. Het Convenant Weidegang is een overeenkomst tussen 73 partijen (bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties) die allen activiteiten ondernemen om weidegang te bevorderen.

Behoud koe in de wei belangrijk voor zuivelsector

Voor de zuivelindustrie is het behoud van weidegang belangrijk. De koe kenmerkt het Nederlandse landschap en burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert bovendien een bijdrage aan het natuurlijk graasgedrag van koeien. Om weidegang te bevorderen stimuleert de zuivelindustrie de weidegang van melkvee actief onder andere door weidemelkproducten in de markt te zetten en door een financiële stimulans.

Factsheet Weidegang