Nieuws

Daling zuivelconsumptie reden tot zorg

Daling zuivelconsumptie reden tot zorg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteerde op 20 november de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 (VCP). De nieuwe cijfers laten zien dat de dagelijkse zuivelconsumptie in Nederland aanzienlijk is gedaald, namelijk met 12% ten opzichte van de VCP 2007-2010.

Definitief akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Definitief akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een definitief akkoord gesloten over een nieuwe tweejarige cao voor de zuivelindustrie.

Aan tafel over verduurzaming: Hoe ziet de Beemster eruit in 2030?

Aan tafel over verduurzaming: Hoe ziet de Beemster eruit in 2030?

Dit najaar is in zes Europese landen de campagne ‘European dairy on track’ van start gegaan om te laten zien welke stappen de zuivelsector zet op het gebied van duurzaamheid. De NZO presenteert begin 2019 het duurzaamheidsrapport “De toekomst van zuivel; samen duurzaam”. Hierin laat de NZO zien wat er binnen de zuivelsector al gebeurd, waar de sector nu mee bezig is en welke ontwikkelingen zij voor de toekomst ziet. NZO wil graag in gesprek met alle belanghebbenden over de onmisbaarheid van een duurzame transitie voor de zuivelsector.

Proost op Wereld Schoolmelkdag

Proost op Wereld Schoolmelkdag

Het is vandaag Wereld Schoolmelkdag, een initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Op deze dag staat gezonde voeding voor kinderen en de bijdrage die zuivel levert aan gezonde spieren, botten en tanden centraal. Het Voedingscentrum adviseert kinderen om dagelijks 2-3 porties melk en melkproducten en daarnaast nog een boterham met kaas te consumeren. Juist schoolgaande kinderen – van kleuters tot pubers – hebben veel voedingsstoffen nodig voor een gezonde groei en ontwikkeling.

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao in de zuivelindustrie. Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019.

Zuivelindustrie steunt landbouwvisie minister Schouten

Zuivelindustrie steunt landbouwvisie minister Schouten

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft waardering voor de visie van minister Schouten op de toekomst van de landbouw. De visie sluit aan bij de inspanningen van de Duurzame Zuivelketen. Daarin werken NZO en de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland al enkele jaren aan de verdere verduurzaming van de zuivelproductie in Nederland.

Zuivelsector draagt bij aan klimaatopgave

Zuivelsector draagt bij aan klimaatopgave

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de ‘Balans voor de Leefomgeving 2018’ uitgebracht. In deze rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte stelt het PBL dat overheden en maatschappelijke partners samen Nederland duurzaam moeten vernieuwen. De Nederlandse zuivelsector is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid.

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

Het gaat goed met de weidegang in Nederland. Steeds meer melkveehouders laten hun koeien buiten lopen. Het aantal koeien dat vorig jaar buiten kwam, nam daardoor opnieuw toe, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 12 juli presenteerde.

Zuivel neemt verantwoordelijkheid voor klimaatopgave

Zuivel neemt verantwoordelijkheid voor klimaatopgave

De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) willen de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen de komende jaren fors verminderen. Zij hebben daarvoor een plan opgesteld dat nauw aansluit bij de al bestaande initiatieven van de zuivelketen om te verduurzamen.