Nieuws

Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben bij het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een substantiële pilot om de KringloopWijzer als vrijwillig verantwoordingssysteem in de praktijk te testen. Waarbij de bedrijfseigen resultaten gebruikt kunnen worden in plaats van wettelijk normen en forfaits.

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de KringloopWijzer, dat de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee) aangifte moet gaan vervangen. Waar de BEX alleen een berekening maakt van de stikstof- en fosfaatproductie op een melkveebedrijf, geeft de KringloopWijzer inzicht in alle mineralenkringlopen. Zowel van het dier/voermanagement als ook de teelt van voedergewassen. Samen vormen deze de kringloop op een melkveebedrijf. Berekent de BEX op basis van handmatig ingevoerde gegevens, de KringloopWijzer maakt gebruikt van een centrale database bij ZuivelNL die zonder tussenkomst van de melkveehouder automatisch alle gegevens ophaalt uit beschikbare bronbestanden van de zuivelsector, overheid, veevoerbedrijven en andere dienstverlenende bedrijven. Een enorme verbetering van de huidige situatie.

LTO en NZO verwachten van de KringloopWijzer dat het in de toekomst een belangrijk instrument is dat inzicht geeft in de milieuprestaties van de zuivelsector in zijn geheel en individuele bedrijven in het bijzonder. Dit inzicht is noodzakelijk voor de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Met name het klimaatvraagstuk zal komende tijd veel van de sector vragen, waarbij een goed functionerende KringloopWijzer essentieel is.

Met de introductie van relatief kostbare fosfaatrechten in 2018 komt veel meer druk te staan op de uitkomst van de KringloopWijzer. Daarbij is het terecht dat de overheid aanvullende eisen stelt aan de borging van de invoer van het systeem en de herleidbaarheid van de berekening op een individueel bedrijf. LTO Nederland en NZO willen in 2018 een substantiële pilot op diverse type melkveebedrijven in de diverse regio’s van melkvee Nederland. De uitkomst van deze substantiële pilot moet ook antwoord geven op huidige vragen en opmerkingen van de NVWA in relatie tot controle en handhaafbaarheid. Dit is ook verwoord door het ministerie van Economische Zaken in de brief.