09 oktober 2017

LTO en NZO stellen Commissie Grondgebondenheid in

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben een commissie ingesteld die advies moet uitbrengen over invulling van grondgebondenheid in de melkveehouderij.

Beide organisaties vinden grondgebondenheid een belangrijke waarde van de melkveehouderij. Grond is essentieel voor het melkveebedrijf: het levert voer, er wordt op gegraasd en het krijgt voeding door de mineralen uit mest. Het grondgebonden karakter is kenmerkend voor de Nederlandse melkveehouderij. Daarom heeft het een centrale plaats in de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO en NZO de zuivelketen verder verduurzamen.

Voor een toekomstbestendige, grondgebonden melkveehouderij hebben LTO en NZO  behoefte aan een breed gedragen visie op grondgebondenheid voor de komende jaren. De Commissie Grondgebondenheid is daarom gevraagd niet alleen inhoud te geven aan het begrip; zij dient ook een stip op de horizon te zetten richting 2025, door aan te geven op welke wijze de melkveehouderij de grondgebondenheid de komende jaren kan realiseren. De doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie zijn daarbij het uitgangspunt.

LTO en NZO binden zich vooraf aan het advies van de commissie. Het is voor de initiatiefnemers een voorwaarde dat de commissie een breed gedragen visie op grondgebondenheid ontwikkelt, die  melkveehouders met hun diversiteit op het boerenerf een perspectiefvolle toekomst biedt. Een breed draagvlak is van groot belang. Zij hebben de commissie daarom gevraagd zoveel mogelijk partijen te raadplegen die een belang hebben bij verdere verduurzaming van de zuivelketen.

De samenstelling van de eerder aangekondigde commissie is de afgelopen weken afgerond. Zij bestaat uit personen afkomstig van de melkveehouderij, zuivelsector, maatschappelijke organisaties en de overheid. Voorzitter van de commissie is Ton Loman, voormalig CEO van Agrifirm. Andere leden van de commissie zijn: Lieke Hendrix, Jan Jacob van Dijk (overheid), Natasja Oerlemans (natuur- en milieuorganisaties), Wouter van der Weijden (stichting CLM), Koen Bolscher, Jos de Kleijne, Simon Ruiter, Annette van Velde en Herman Zonderland (melkveehouders).

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy