12 juli 2018

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

Het gaat goed met de weidegang in Nederland. Steeds meer melkveehouders laten hun koeien buiten lopen. Het aantal koeien dat vorig jaar buiten kwam, nam daardoor opnieuw toe, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 12 juli presenteerde. De cijfers bevestigen de positieve trend die de Duurzame Zuivelketen aan het eind van het vorige weideseizoen al signaleerde.

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie werken in de Duurzame Zuivelketen aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij. Samen met ruim 80 andere partijen willen zij de weidegang van melkvee minimaal op het niveau van 2012 brengen. Toen paste 81,2 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. Met de groei van het afgelopen seizoen is dat niveau bijna bereikt. In 2017 kwamen de koeien volgens de Duurzame Zuivelketen op 80,4 procent van de melkveebedrijven in de wei.

De toename is onder meer een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang van koeien te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij steeds meer producten van weidemelk op de markt. Ook hebben LTO en NZO melkveehouders die eerder hun koeien op stalden hielden, gestimuleerd weer te gaan weiden.

 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy