12 april 2018

NZO en LTO Vakgroep Melkveehouderij verwelkomen advies Commissie Grondgebondenheid

De NZO en de LTO Vakgroep Melkveehouderij verwelkomen het advies van de Commissie Grondgebondenheid. De commissie is er in geslaagd een uitgebreide visie op grondgebondenheid te formuleren die breed wordt gedragen en die de melkveehouderij een perspectiefvolle toekomst biedt.

Door aan te geven langs welke weg de melkveehouderij in 2025 aan de visie kan voldoen, zet de commissie de stip op de horizon waar de zuivelketen behoefte aan heeft. In haar advies houdt de commissie bovendien rekening met de doelen van de Duurzame Zuivelketen op gebied van weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat en energie.

Daarmee komt de commissie tegemoet aan de behoefte van haar opdrachtgevers, de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de NZO. Beide organisaties vinden grondgebondenheid kenmerkend voor de Nederlandse melkveehouderij. Daarom heeft het een centrale plaats in de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO en NZO de zuivelketen verder verduurzamen.

De opdrachtgevers hebben zich bij voorbaat verbonden aan het advies van de commissie, die bestond uit melkveehouders en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, de overheid en het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zij nemen het advies van de commissie volledig over voor verdere uitwerking. Beide partijen onderzoeken hoe de melkveehouders gestimuleerd kunnen worden om de gewenste grondgebondenheid de komende jaren te realiseren.

Bekijk het volledige rapport.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het advies van de Commissie Grondgebondenheid inhoudt:

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy