16 mei 2024

Formerende partijen bieden zuivelketen perspectief

Het hoofdlijnenakkoord dat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB vandaag hebben gepresenteerd, biedt mogelijkheden voor een toekomstbestendige zuivelketen. Hoewel het akkoord nog moet worden uitgewerkt, geeft de nieuwe coalitie voedselproducerende bedrijven in Nederland perspectief. 

De formerende partijen zien het belang in van gezonde voedselproducerende bedrijven die in een goed vestigingsklimaat floreren, de ruimte krijgen om te exporteren en daarmee waarde toevoegen. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ziet in de gepresenteerde hoofdlijnen dan ook erkenning van de bijdrage die de zuivelindustrie levert aan de Nederlandse economie. Met een exportwaarde van 10 miljard euro en een bijdrage van 7% aan de Nederlandse handelsbalans is de zuivelsector een essentiële pijler voor de regionale economie. 

De zuivelindustrie is gebaat bij een duurzame productie waarbij de zuivelondernemingen hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. In dat opzicht past het voornemen van de partijen om te investeren in duurzame energiebronnen en in innovatie. Het terugdraaien van de energiebelasting geeft bedrijven de ruimte om te investeren in energiebesparende maatregelen. 

Voor de zuivelketen is het belangrijk dat de nieuwe coalitie Europese richtlijnen wil aanpassen om tot draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar beleid te komen. De zuivelsector is als belangrijke leverancier van onze buurlanden gebaat bij een gelijk internationaal speelveld. De NZO stelt in dat verband tevreden vast dat de partijen in de pas willen blijven lopen met de buurlanden. Op het mestdossier pleit de NZO samen met de belangenorganisaties van de melkveehouderij al langer voor versoepeling van de regels. Melkveehouders zijn recent in grote problemen gekomen, doordat ze vanwege Europese regelgeving veel minder dierlijke mest op hun land mogen brengen. Aanpassing van het beleid is noodzakelijk om te voorkomen dat de continuïteit van de zuivelproductie op het spel komt te staan.  

De partijen streven naar nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers, waarbij zij een belangrijke rol zien weggelegd voor de verwerkende industrie. De NZO onderkent het belang van een goed verdienmodel. Dat geldt niet alleen voor de agrarische ondernemer; een goed verdienmodel dient voor alle partijen in de keten te werken. 

De NZO hoopt dat de formerende partijen de gepresenteerde hoofdlijnen zo spoedig mogelijk uitwerken tot een regeerakkoord met concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen. 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy