05 maart 2024

In 2023 meer verdiend aan landbouwexport met minder uitvoer

De nieuwe landbouwcijfers voor 2023 van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd. Dit onderzoek geeft onder andere inzicht in de export- en importcijfers voor zowel landbouwgoederen als landbouw gerelateerde goederen. Hoe verliepen de internationale handelsprestaties van de Nederlandse agrosector? Bekijk het gehele rapport hier

Er werd meer verdiend met producten van Nederlandse makelij
In de landbouwsector werd het meeste verdiend; namelijk 82,1 miljard euro. De Nederlandse landbouwexport bestaat uit wederuitvoer (niet of licht bewerkte import die via Nederland doorgaat naar een derde land) en export van Nederlandse makelij. De wederuitvoer van buitenlandse landbouwgoederen wordt geraamd op 41,7 miljard euro. In de totale goederenexport is 52% van Nederlandse makelij en 48% wederuitvoer van buitenlandse makelij.

Het rapport vermeldt dat zowel bij in- als uitvoer het volume lager was, maar de prijzen hoger. De totale geraamde waardegroei is dus te danken aan de groei in export van eigen makelij. Dit is belangrijk bij het voortzetten van de transitie naar een duurzame landbouw en voor het verdienvermogen van de Nederlandse agrosector. 

Nederland: zuivelproducent voor Europa
De Europese Unie is verreweg de grootste exportmarkt voor Nederlandse agrarische producten, met een aandeel van 71 procent in 2023. De meeste landbouwexport blijft dus dicht bij huis in 2023, net als in voorgaande jaren. Zuivel en eieren zijn bij export de belangrijkste goederengroep met 12 miljard euro.

“De Nederlandse zuivelproducten hebben in 2023 hun weg gevonden naar Europese consumenten. Er is voor ongeveer 3 miljard euro aan zuivelproducten naar Duitsland gegaan. En ook zie je dat Nederlandse zuivelproducten gretig aftrek vinden bij de Belgische, Franse en Engelse consument. Maar liefst 75 procent van de Nederlandse zuivel blijft in Nederland en gaat grotendeels naar de ons omringende buurlanden en ook verder Europa in.”
– Tjitske Bolt, procesmanager internationale aangelegenheden en klimaat bij de NZO –

De totale Nederlandse zuivelexport bedroeg vorig jaar circa 10 miljard euro.

Benieuwd naar de ontwikkelingen in de handel in landbouw- en landbouwgerelateerde goederen en naar de belangrijkste trends in de internationale handel van landbouw in Nederland? Download het gehele onderzoek hier.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy