23 februari 2023

Leden De Unie akkoord met eindbod nieuwe cao’s

De leden van De Unie hebben ingestemd met het eindbod dat de werkgeversdelegatie van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) op 23 januari 2023 aan de vakbonden heeft gedaan voor de cao I en cao HP. De NZO biedt in het eindbod 6% structurele salarisverhoging, een eenmalige uitkering van €600,- en goede afspraken over aanvullende arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden hebben het eindbod voorgelegd aan hun leden. Vakbond De Unie heeft de NZO laten weten dat een meerderheid van haar leden heeft ingestemd met het eindbod. De NZO is hier verheugd over. De NZO heeft begrepen dat bij vakbonden CNV en FNV een meerderheid van hun stemmende leden niet heeft ingestemd met het eindbod. NZO betreurt deze uitkomst.

Het eindbod betekent een forse stap in de zuivelsector, in salaris en in arbeidsvoorwaarden. Het is daarbij van belang om de zuivelsector toekomstbestendig en financieel gezond te houden in deze onvoorspelbare economische omstandigheden. De NZO ziet oplossingen voor de hoge kosten van levensonderhoud als een gedeelde verantwoordelijkheid. Vakbonden wilden tijdens de onderhandelingen onder andere 10% salarisverhoging. Dit is voor de zuivelbedrijven niet te dragen. Zo’n grote en structurele kostenstijging is te hoog in een zeer onzekere markt. Het loonvoorstel van de NZO is daarbij in lijn met de cao’s die nu worden afgesloten. CNV en FNV raadplegen hun leden tot en met eind maart over wat de volgende stap moet zijn.

Eindbod samengevat 

  • 6% structurele loonverhoging, een eenmalige uitkering van €600,-.
  • Een cao met een looptijd van een jaar.
  • Arbeidsmarkttoeslag voor de functie besturingsfunctionaris in schaal VIII.
  • De mogelijkheid om -in overleg- te kiezen voor een contract van 40 uur.
  • Uitbreiden van de RVU-regeling zodat medewerkers met 45 dienstjaren in de zuivel er gebruik van kunnen maken. (Dienstjaren hoeven niet meer bij de huidige werkgever te zijn.) 
  • Onderzoek naar hoe medewerkers in de BPZ-pensioenregeling bij kunnen sparen om eerder met pensioen te gaan.
  • Anders inrichten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Evaluatie van het DI-budget 
  • Verder praten over onderwerpen die te maken hebben met het thema tijd (overdrachtstijd, feestdagentoeslag, consignatie).
Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy