24 januari 2024

Nederlandse zuivelindustrie onderschrijft aanbeveling Sociaal-Economische Raad: verduurzaming maakindustrie

De Nederlandse zuivelindustrie onderschrijft de aanbeveling van de Sociaal-Economische Raad (SER), namelijk ‘Geef prioriteit aan uitvoering plannen duurzame maakindustrie’ (zie het advies). Hierin wordt aangegeven dat het cruciaal is dat knelpunten voor verduurzaming worden weggenomen en er stabiel beleid komt om investeringen voor verduurzaming mogelijk te maken. Op die manier kan de Nederlandse zuivelsector haar ambities realiseren; de zuivelfabrieken verder verduurzamen. Belangrijk voor Nederland, omdat de Nederlandse zuivelsector toonaangevend is in de wereld en van oudsher een belangrijke bijdrage levert aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland. Ook draagt de sector bij aan de leefbaarheid van het platteland.

De problemen op het elektriciteitsnetwerk moeten versneld worden aangepakt, zodat ook de zuivelfabrieken die in de periferie van Nederland liggen, worden ontsloten van elektriciteit. Richting 2030 zal elektrificatie van de processen in de zuivelfabrieken cruciaal zijn voor de verduurzaming. Met goed ondersteunend beleid en een aansluitend elektriciteitsnetwerk kunnen de zuivelfabrieken de overstap maken om te investeren in maatregelen om van het gebruik van gas af te komen. Ook wordt aandacht gevraagd voor een goede toegang tot subsidies en versnelling van de afgifte van vergunningen. 

Duidelijk, helder beleid is nodig om de zuivelverwerkers perspectief te bieden om verder te verduurzamen. Zo wordt de ambitie van een vitale, circulaire en innovatieve maakindustrie met hoogwaardige banen, waar de Nederlandse zuivelsector sinds oudsher een grote bijdrage aan levert, gerealiseerd.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy