02 juli 2024

Nederlandse zuivelindustrie op koers reduceren CO2-emissie

Deze maand heeft KWA bedrijfsadviseurs een rapport gepubliceerd, waarin zij hebben onderzocht in welke mate de Nederlandse zuivelindustrie op koers ligt om CO2-emissie te reduceren richting 2030. De conclusie is dat de zuivelfabrieken met haar voorgenomen plannen voor CO2-emissiereductie haar bijdrage gaat leveren aan de reductiedoelstellingen van de Nederlandse industrie.

In het rapport is allereerst een CO2-reductielijn voor de zuivelindustrie tot 2030 getekend. Deze theoretische CO2-reductielijn is gemaakt op basis van geactualiseerde doelstellingen en de ontwikkelingen van Europese en nationale wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de zuivelindustrie. De hierboven genoemde reductielijn gaat over de zogenaamde scope 1 emissies; de schoorsteenemissies op de productielocatie die binnen de zuivelindustrie hoofdzakelijk worden veroorzaakt door aardgasverbranding.

Naast deze CO2-reductielijn zijn met een lijn de energiebesparingsplannen van CO2-emissiereductie (1) van de Nederlandse zuivelfabrieken gezet en vergeleken met de theoretische lijn. Uit dit overzicht is af te lezen dat in 2030 de zuivelfabrieken in lijn lopen met de theoretische lijn, wat betekent dat de zuivelindustrie haar bijdrage aan de reductie in 2030 gaat behalen.


(1) Uitgangspunt is dat het elekitriciteitsverbruik groen wordt opgewekt. Dus er is geen scope 2 CO2-emissie van elektriciteit.

De uitdagingen om de zuivelfabrieken te verduurzamen zijn groot; het is een bijzondere prestatie die zij gaan leveren. Uit de analyse van de maatregelen blijkt dat de belangrijkste maatregelen gaan over proceswarmte en elektrificatie. Bij implementatie van deze maatregelen lopen de zuivelfabrieken -opererend als een grote energievrager veelal gelegen in het landelijk gebied- tegen een aantal randvoorwaarden aan; gebrekkige infrastructuur voor de inzet van alternatieve brandstoffen (denk aan groene elektriciteit voor elektrificatiemaatregelen), maar ook vergunningen voor het aanleggen van kabels en het ombouwen van de fabriek wat moet vanwege de implementatie van CO2-emissiereductiemaatregelen. Daarnaast brengen de maatregelen hoge kosten met zich mee en is de vraag of de onrendabele top door subsidies kan worden weggehaald.

Verkleinen van ecologische voetafdruk – zuivelbedrijven aan het woord
De zuivelindustrie in Nederland loopt in de wereld voorop als het gaat om kwaliteit en innovatie. En ook op het gebied van duurzaamheid wordt volop naar Nederland gekeken. In een serie verhalen vertellen zuivelbedrijven zelf hoe ze werken aan het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, waarbij vooral wordt gekeken naar wat er in de zuivelfabrieken gebeurt.

Volgende week is Dick Kremer aan het woord, integratiemanager bij DOC Kaas. “We zien duurzaamheid vooral als een belangrijke voorwaarde om de continuïteit te waarborgen.”

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy