30 mei 2024

Nieuwe cao’s voor de zuivelindustrie

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben met elkaar een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe zuivelcao’s. De leden van de drie vakbonden hebben eind mei ingestemd met het resultaat. Hiermee worden de afspraken voor de nieuwe cao’s van kracht.

Loon, eindejaarsuitkering, looptijd
De lonen in de zuivelsector stijgen per 1 april 2024 met 2%. En per 1 juli 2024 stijgen de lonen met 1%. Deze loonstijging komt bovenop de eerder afgesproken loonstijging in 2024 van 2,65%. De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2025 met 1% verhoogd. De nieuwe cao’s hebben een looptijd van 1 jaar: van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025.

Overige afspraken
In de nieuwe cao krijgen medewerkers de mogelijkheid tot een financieel gesprek met een onafhankelijke partij. De NZO en de vakbonden maakten daarnaast afspraken over onderzoek naar onderwerpen binnen het thema Tijd, zoals overdrachtstijd en de huidige consignatieregeling en het thema Beloningsbeleid.  Er zijn voor de nieuwe cao’s ook afspraken gemaakt over de Vitaliteitsregeling, de RVU-regeling en andere onderwerpen.

 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy