31 maart 2023

NZO doet verbeterd eindbod voor cao’s: 8% loonsverhoging en verruiming RVU-regeling

De zuivelwerkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben voor de nieuwe zuivelcao’s een verbeterd eindbod gedaan van 8% voor een cao met een looptijd van 1 jaar, met daarbij een verruiming van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Dit betekent onder andere 2% meer structurele loonsverhoging dan het eerdere eindbod van 6%. De NZO onderhandelt met vakbonden FNV, CNV en De Unie over de nieuwe cao’s.

De NZO biedt naar aanleiding van de reacties van medewerkers een verhoogde structurele salarisverhoging, van 6% naar 8%. De eenmalige uitkering -onderdeel van het eerdere eindbod- is hierbij losgelaten. Ook de verruiming van de RVU-regeling is een belangrijk punt voor medewerkers.

Dit loonvoorstel van 8% ligt ruim boven de actuele landelijke loonontwikkeling in Nederland. Deze heeft zich de laatste drie maanden ontwikkeld naar gemiddeld 6,3%. Binnen deze context zet de NZO als sector nog een stap extra. Dit loonbod van 8% samen met de maatregelen van de overheid maakt dat medewerkers in de sector er in koopkracht op vooruit gaan.

Dit verbeterde eindbod doet de NZO in een tijd dat de bedrijfsresultaten teruglopen. De economische omstandigheden zijn onduidelijk en de stikstofcrisis heeft onvoorspelbare gevolgen. NZO wil de rust in de sector behouden.  

Naast het loonbod en de verruiming van de RVU-regeling stellen de zuivelwerkgevers een aantal andere maatregelen voor die ook onderdeel waren van het eerdere eindbod. Waaronder de mogelijkheid om specifieke functies tijdelijk hoger te belonen voor bestaande en nieuwe medewerkers. Dit om de functie meer concurrerend te maken op de arbeidsmarkt. Ook stellen de werkgevers voor dat werknemers op basis van vrijwilligheid een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen voor 40 uur in plaats van 36 uur. In de zuivelsector zien werkgevers dat hier behoefte aan is. Deze afspraken kunnen alleen voortgezet worden in een volgende cao als alle partijen daarmee instemmen.

Vakbonden leggen verbeterd eindbod voor

De vakbonden FNV en CNV leggen dit sterk verbeterde eindbod voor aan hun leden. De leden van vakbond de Unie stemden eind februari al in met het eerdere eindbod. Als de FNV- en CNV leden instemmen met het verbeterde eindbod worden de nieuwe zuivelcao’s van kracht voor alle medewerkers. De zuivelbedrijven kunnen de salarisverhoging van 8% dan uitbetalen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.  

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy