06 juni 2024

Oproep van 70 partijen: Nederlandse aanpak voor wereldwijde voedselzekerheid werkt

Ook wij willen samen met het nieuwe kabinet optrekken om het verschil te maken voor het verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Joep Rats – directeur Nederlandse Zuivel Organisatie – zette zijn handtekening onder de oproep van 70 partijen ‘Nederlandse aanpak voor wereldwijde voedselzekerheid werkt’.

Een brede coalitie van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wil samen met het nieuwe kabinet optrekken om echt een verschil te maken voor het verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Het ondersteunen van boeren en consumenten in Nederland en daarbuiten en de inzet voor klimaat-weerbare voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden staan daarbij centraal. De coalitie is van mening dat Nederland vanuit haar kennis, kunde, ervaring, internationale samenwerkings- en handelspositie de komende jaren ambitieuze inzet moet tonen in de verduurzaming van ons voedselsysteem, om zo bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals.

Concrete hulp aan het kabinet
De coalitie is blij dat het nieuwe beoogde kabinet beaamt dat Nederland bijdraagt aan voedselzekerheid en watermanagement in andere landen (Hoofdlijnenakkoord pag 23) en reikt het komende kabinet daarom een uitgestoken hand om samen blijvend in te zetten op een veerkrachtig voedselsysteem dat positief bijdraagt aan de klimaatopgaven en het vergroten van wereldwijde voedselzekerheid.

Dat is concreet uitgewerkt in drie punten:
1. Bied stabiliteit en continuïteit door verhoogde ambitie voor internationale samenwerking
met afdoende financiële middelen
2. Koppel de Klimaatagenda aan de Voedselsysteemaanpak met contextspecifieke inzet en investeringen
3. Breng bovenstaande punten samen in een langjarige, rijksbrede Internationale Voedsel- en Voedingszekerheid Strategie en betrek de coalitie bij het vorm en inhoud geven van dit beleid.

Dit is essentieel want:
● 74% Van het gevarieerde Nederlandse menu komt uit het buitenland
● In 80% van wereldwijde tuinbouwprojecten is Nederlandse technologie betrokken
● Nederlandse kennisinstellingen, met Wageningen University & Research voorop, zijn in de wereld op het gebied van onderzoek naar Voedsel- en Voedingszekerheid
● 0,5% Van het nationaal inkomen wordt uitgegeven aan ‘ontwikkelingssamenwerking’. Terwijl Nederlanders dénken dat het 3,6% is
● 4,3% Van de totale klimaatfinanciering gaat naar agro-voedselsystemen terwijl gemiddeld 29% van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt
● Nederland heeft met 133 andere landen het commitment getekend om per 2025 voedsel en landbouw te integreren in hun klimaatplannen. Dit betreft 70% van het land op aarde.
● 10,6 Miljoen kleinschalige boeren bereikt met activiteiten gericht op het verhogen van productiviteit en inkomen

Alles komt samen
De ondertekenende partijen omvatten een brede vertegenwoordiging van zowel de landbouw- en voedselsector als de klimaat- en natuursector.
Lees het volledige plan waarin de drie punten concreet worden uitgewerkt met de namen van alle ondertekenaars.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy