30 augustus 2023

Terugblik NZO symposium ‘Nederland draait op zuivel. De zuivelindustrie: aanjager van de regio’

Het jaarlijkse symposium van de NZO stond dit keer in het teken van het vestigingsklimaat, ook voor zuivelbedrijven in Nederland. Op 29 augustus werd in Het Spaansche Hof in Den Haag gediscussieerd over de kracht van ‘BV Nederland’ en de zuivelsector.

Focco Vijselaar – algemeen directeur VNO-NCW – trapte het symposium af. Voor een bomvolle zaal met leden van de NZO, melkveehouders, ambtenaren van LNV en maatschappelijke organisaties gaf hij zijn visie op de toekomst van de zuivelsector.

Vijselaar: “De Nederlandse zuivelsector is innovatief en internationaal georiënteerd. Er ligt ook een échte uitdaging voor de sector, onder andere op het gebied van energievoorziening, CO2-uitstoot en waterkwaliteit. Daar zijn ook échte oplossingen voor nodig. De zuivelsector werkt aan die transitie. Het is de taak van de overheid om daarbij te helpen door problemen te definiëren, te reguleren en te faciliteren. Dus geen middel-, maar wel doelvoorschriften. Laat bedrijven hun eigen creativiteit gebruiken met een resultaatverplichting als stip op de horizon.”

Innovatie op het gebied van zuivel
Hierna modereerde de bevlogen dagvoorzitter Martijn de Greve – presentator BNR nieuwsradio en Radio 1 – de paneldiscussie met Gerrit Smit, Joep Rats en Focco Vijselaar.

Directeur van het Innovation Center Europe van zuivelmerk Yili, Gerrit Smit,  nam deel aan de discussie. Op de vraag waarom het Chinese Yili koos voor Nederland als vestigingsplaats in Europa antwoordde Smit: “In Nederland gebeurt het. Hier vindt de meeste innovatie plaats op het gebied van zuivel. Dat komt, omdat bedrijven, overheid en onderzoekers hier van oudsher goed met elkaar samenwerken.  Die innovatie hebben we hard nodig. De wereldwijde vraag naar zuivel neemt toe, ook door het hogere besteedbare inkomen van grote bevolkingsgroepen. Er komt een extra vraag naar voeding inclusief zuivelproducten. Ons land speelt daarbij een belangrijke rol, want door die innovatie heeft Nederlandse zuivel de laagste CO2-uitstoot ter wereld.”

De nieuwe directeur van de NZO (sinds juni 2023) Joep Rats voegde daaraan toe: “Onze leden werken volop aan innovatieve oplossingen om te kunnen voldoen aan de ecologische grenzen en aan Europese afspraken en wetgeving. Maar er moet een voorspelbaar en reëel pad zijn waarop de zuivelindustrie kan koersen. Daar geloof ik in, want in de korte tijd dat ik  hier werkzaam ben, zie ik mensen hard werken, daar ook zin in hebben en die trots zijn op hun producten.”  

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy