28 februari 2024

Vrijhandelsverdragen gunstig voor zuivel

Een nieuwe studie van de Europese Commissie bevestigt dat het Europese handelsbeleid commerciële kansen biedt voor de agro-foodsector en tegelijkertijd kwetsbare sectoren beschermt. De waarde van de EU-uitvoer kan in 2032 met € 3,1 tot € 4,4 miljard toenemen.

De handelsovereenkomsten creëren nieuwe kansen voor diverse sectoren, vooral voor zuivel (+ € 780 miljoen). De hoge kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van EU-producten geven ze een competitief voordeel op de wereldmarkt.

De toename van de invoer zal verscheidenheid aanbrengen in de voedselvoorziening van de EU en deze veerkrachtiger maken. De EU erkent echter dat sommige sectoren, zoals rundvlees, pluimvee en suiker, te maken kunnen krijgen met toegenomen concurrentie. Om kwetsbare sectoren te beschermen, zal de EU tariefcontingenten invoeren (dit zijn speciale regels die de EU instelt om bepaalde sectoren te beschermen). De studie is uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie.

Waardering handelsverdragen
Begin februari heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin het kabinet wordt verzocht bij de Europese Commissie en de Raad duidelijk te maken dat Nederland een EU-Mercosur handelsverdrag – waarin landbouw is opgenomen – zal blokkeren. Alleen de VVD, CDA en D66 stemden tegen.

De NZO is bezorgd over het geringe draagvlak dat er lijkt te zijn voor een EU-Mercosur handelsverdrag. De Europese Commissie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay) zijn nog altijd in onderhandeling.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy