08 februari 2024

WEcR: Duurzamere melkveehouderij kost veehouders veel geld

Een verdere verduurzaming van de melkproductie is voor melkveehouders alleen te dragen als de overheid en marktpartijen bijspringen. Technisch gezien is een duurzamere productie haalbaar, maar de financiële gevolgen voor de melkveebedrijven zijn groot, blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR). Dat onderzocht op verzoek van het ministerie van LNV het effect van de verduurzaming op het inkomen van onder andere melkveehouders.

Melkveehouders zijn technisch in staat om de doelen op gebied van ammoniak, biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit te halen, maar dat gaat wel ten koste van hun inkomen. Veel bedrijven zullen problemen krijgen met de financiering; zonder financiële steun komt het voortbestaan van veel bedrijven op het spel te staan.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, grondsoort en de mate van extensivering lopen de kosten per melkveebedrijf uiteen van 16.000 euro tot 43.000 euro per jaar. Een gemiddeld melkveebedrijf derft tot 2030 elk jaar 27.000 euro aan inkomsten volgens de onderzoekers. Daarvan is gemiddeld 12.000 euro toe te schrijven aan de gevolgen van de mestmaatregelen, waardoor melkveehouders minder mest op hun land kwijt kunnen.

Om het geraamde inkomensverlies te compenseren, is volgens de onderzoekers steun nodig van de overheid. Bijvoorbeeld door vergoeding te geven voor geleverde groene diensten of door subsidies te verstrekken. Ook marktpartijen kunnen helpen door een hogere prijs te geven voor duurzamere producten.

Het gemiddelde inkomen van de melkveehouderij bedroeg vorig jaar 78.000 euro. Dat was een daling van 44.000 euro ten opzichte van 2022. De belangrijkste oorzaak voor de inkomensdaling was de hogere aanvoer van melk in de belangrijkste Europese zuivellanden. Dat leidde tot een daling van de melkprijzen. De melkprijs die de Nederlandse veehouders vorig jaar ontvingen lag volgens Wageningen Economic Research ongeveer 18 procent lager dan in 2022.

Rapport: Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy