19 maart 2024

Zuivel levert belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) onderschrijft het belang dat het ministerie van LNV hecht aan de handel met het buitenland, zoals verwoord in de brief ‘Volhoudbare voedselsystemen over de grens: de internationale inzet van LNV’ aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse zuivelsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van het ministerie “om als betrouwbare partner bij te blijven dragen aan duurzame verbetering van de productiviteit, veerkracht en weerbaarheid van het mondiale voedselsysteem, voor het produceren van gezonde voeding, en daarnaast het versterken van de mondiale biodiversiteit”.

De Nederlandse zuivel beschikt over een groot internationaal netwerk. Op Europees niveau (European Dairy Association) zijn de banden hecht en wordt gewerkt om de Europese zuivelsector met goed EU-beleid doelstellingen te kunnen laten halen. Mondiaal wordt samengewerkt met International Dairy Federation (IDF) om vanuit de zuivelsector invulling te geven aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Dat Nederlandse zuivel daaraan een goede bijdrage levert, werd zichtbaar in de ‘Dairy Declaration of Rotterdam’: de verklaring van de mondiale zuivelgemeenschap om bij te dragen aan de SDG’s van de VN (te realiseren in 2030).

Een veranderende wereld biedt kansen
De NZO onderstreept het belang van de ‘Dutch Diamond benadering’. De zuivelsector heeft al jaren goede ervaring met dit concept (voorheen ‘Golden Triangel’), waarbij wordt ingezet op het samenspel tussen overheid – bedrijfsleven en kennisinstellingen om duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen en innovaties te stimuleren.

Graag geeft de NZO samen met het ministerie van LNV uitvoering aan de internationale agenda. Zuivel is één van de oplossingen voor het behalen van de SDG’s.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy