04 april 2020

Corona: zuivelindustrie bereidt zich voor op meerdere scenario’s

De Nederlandse zuivelondernemingen hebben de handen ineengeslagen om de zuivelproductie tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk normaal te laten doorgaan. De zuivelsector is als onderdeel van de voedselketen cruciaal. Mochten er de komende tijd problemen ontstaan in de melkverwerking, dan lossen de leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) die zoveel mogelijk samen op. 

Op dit moment ondervinden de zuivelondernemingen geen problemen bij de verwerking van melk. Zowel het ophalen van melk, de productie als de distributie van zuivelproducten verloopt volgens planning. Elke onderneming heeft de afgelopen weken al maatregelen genomen om de meest kritische bedrijfsonderdelen te laten functioneren.  

Zuivelbedrijven helpen elkaar

De coronacrisis valt samen met de seizoensgebonden piek in de aanvoer van melk. Zuivelondernemingen doen hun uiterste best om de winkels ook de komende periode te kunnen bevoorraden. Daarvoor hebben zij gezamenlijk verschillende scenario’s uitgewerkt.

De NZO-leden hebben toegezegd elkaar zo veel mogelijk bij te staan. Als de situatie zich mocht voordoen dat één of meerdere ondernemingen de melk niet meer kan ophalen of niet in haar fabrieken kan verwerken, kan een beroep worden gedaan op capaciteit die wellicht nog bij een andere onderneming beschikbaar is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het onderscheid tussen verschillende melkstromen tijdelijk op te heffen. Ook op die manier kan er extra verwerkingscapaciteit beschikbaar komen indien noodzakelijk.

Uitzonderlijke omstandigheden

De zuivelondernemingen doen er in huidige uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus alles aan om de consument van zuivelproducten te voorzien, ook bij een minimale bezetting van de fabrieken. Toch kan er een situatie ontstaan waarin het ophalen van alle melk niet langer vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat door ziekteverzuim als gevolg van het coronavirus de melkverwerking op grote schaal stagneert. Als dan ook alle alternatieve mogelijkheden voor verwerking zijn benut, kan een tijdelijke vermindering van de melkaanvoer in beeld komen, totdat er weer verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Voor een dergelijk noodscenario zullen de NZO en de primaire belangenorganisaties alle beschikbare mogelijkheden verkennen in overleg met de rijksoverheid en de Europese Unie.  

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy