Nieuws

NZO Jaarverslag 2016

De activiteiten van de NZO zijn erop gericht het imago van zuivel te ondersteunen en de productie en afzet van zuivelproducten te versterken. Niet alleen als onderdeel van een duurzaam en gezond voedingspatroon maar ook als onderdeel van een duurzaam Nederlands landschap en de witte motor van een groeiende economie. Wat de NZO in 2016 gedaan heeft, is te zien in het jaaroverzicht 2016