• nl
  • en

Veranderingen in vraag en aanbod leiden in alle markten tot prijsschommelingen. Ook de zuivelprijzen kunnen sterk veranderen door vraag en aanbod.

De vraag naar zuivelproducten wordt vooral beïnvloed door economische, geopolitieke en sociodemografische ontwikkelingen. Bij de productie, dus aanbod van zuivelproducten, spelen de technologische ontwikkelingen in de melkveehouderij, het vakmanschap van de boeren, de weersomstandigheden en steeds meer ook duurzaamheidscriteria een rol.

Heeft het landbouwbeleid invloed op de prijs?

De directe invloed van het EU-landbouwbeleid op de prijsvorming van zuivelproducten is beperkt. Wel hebben het EU-landbouwbeleid, het nationaal beleid en tegenwoordig ook steeds meer regionaal beleid, invloed op verschillende productiefactoren.

Hoe onderscheidt de Nederlandse zuivel zich? 

De Nederlandse zuivelsector reageert op de nieuwe uitdagingen door onder andere de marktpositie in binnen en buitenland te verbeteren. Dit wordt gedaan door de productie en verkoop van onderscheidende zuivelproducten die veilig, gezond, lekker en betaalbaar zijn en die inspelen op de behoefte van consumenten, afnemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Verdienmodellen voor duurzaamheid

Ook draagt de zuivelsector zelf bij aan de realisatie van de klimaatdoelen, het verbeteren van de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap met de koeien in de wei, het bevorderen van lokale kringlopen en het verder verbeteren van de diergezondheid en het dierwelzijn. Tot slot helpt de zuivelsector de ontwikkeling en het mogelijk maken van nieuwe verdienmodellen voor duurzaamheid en maatschappelijke diensten.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy