Veranderingen in vraag en aanbod leiden in alle markten tot prijsschommelingen. Ook de zuivelprijzen kunnen sterk veranderen door vraag en aanbod.

De vraag naar zuivelproducten wordt vooral beïnvloed door economische, geopolitieke en socio-demografische ontwikkelingen. Bij de productie, dus het aanbod van zuivelproducten, spelen vooral technologische ontwikkelingen, het vakmanschap van de boeren, de weersomstandigheden en duurzaamheidscriteria een rol.

Heeft het landbouwbeleid invloed op de prijs?

De directe invloed van het EU-landbouwbeleid op de prijsvorming van zuivelproducten is beperkt. Wel hebben het EU-landbouwbeleid, het nationaal beleid en tegenwoordig ook steeds meer regionaal beleid, invloed op verschillende productiefactoren.

Hoe onderscheidt de Nederlandse zuivel zich? 

De Nederlandse zuivelsector reageert daarop door onder andere de marktpositie in binnen- en buitenland te verbeteren. Dit wordt gedaan door onderscheidende zuivelproducten aan te bieden die inspelen op de behoefte van consumenten, afnemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy