• nl
31 oktober 2018

Aan tafel over verduurzaming: Hoe ziet de Beemster eruit in 2030?

Dit najaar is in zes Europese landen de campagne ‘European dairy on track’ van start gegaan om te laten zien welke stappen de zuivelsector zet op het gebied van duurzaamheid. De NZO presenteert begin 2019 het duurzaamheidsrapport “De toekomst van zuivel; samen duurzaam”. Hierin laat de NZO zien wat er binnen de zuivelsector al gebeurd, waar de sector nu mee bezig is en welke ontwikkelingen zij voor de toekomst ziet. NZO wil graag in gesprek met alle belanghebbenden over de onmisbaarheid van een duurzame transitie voor de zuivelsector.

Met de vraag “Hoe ziet de Beemster eruit in 2030 als we verder met elkaar verduurzamen?” is een diverse groep belanghebbenden vanuit de regio tijdens een boerderijsessie met elkaar in dialoog te gaan. Uit deze boerderijsessie blijkt dat er al veel gebeurt op regionaal niveau en dat er een hoge bereidheid is onder lokale belanghebbenden om met elkaar toe te werken naar een duurzamere regio, waar ook in 2030 wordt gewoond, gewerkt en geleefd. De sessie laat zien dat meer bewustwording onder belanghebbenden en consumenten nodig is om verdere stappen met elkaar te zetten. Deze en verdere inzichten keren terug in de presentatie van het NZO-duurzaamheidsrapport “De toekomst van zuivel; samen duurzaam” begin volgend jaar.

De komende jaren blijft de NZO meer aandacht vragen voor duurzaamheid binnen de zuivelsector en gaat daarbij alle betrokkenen activeren, stimuleren en faciliteren bij een duurzame transitie.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy