• nl
06 juli 2021

Het belang van voedselvoorziening

De laatste weken verschijnen veel rapporten met adviezen over de aanpak van de stikstof- en klimaatcrisis die allemaal aangeven integraal naar de problematiek te kijken. Opvallend is dat daarin één cruciaal aspect ontbreekt of slechts marginaal wordt aangestipt bij de overwegingen: het belang van een goede voedselvoorziening in eigen land. De NZO vindt het van groot belang dat mensen in Nederland toegang houden tot gezonde producten.

Een coalitie van partijen in de melkveehouderij heeft op 7 juni een direct uitvoerbaar en realistisch voorstel gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken en te zorgen voor een vitale en emissiearme melkveehouderij in Nederland. Het voorstel richt zich op de blijvers: het biedt perspectief aan melkveehouders die hun bedrijf willen voortzetten. De Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij wordt gevormd door LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Rabobank.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy