02 februari 2024

Lichte daling weidegang, mogelijk gevolg van duurzaamheidsopgaven en extreem weer

Na een jarenlange stijging was er afgelopen jaar voor het eerst een lichte daling te zien van het aantal melkveebedrijven dat de koeien laat weiden. Diverse duurzaamheidsopgaven liggen hier mogelijk aan ten grondslag. Maar ook het extreme weer vorig jaar hielp niet mee.

In 2023 deed 82,8 procent van alle Nederlandse melkveehouders aan gedeeltelijke of volledige weidegang. Dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Op 77 procent van de melkbedrijven was vorig jaar sprake van volledige weidegang, 5,8 procent deed aan deelweidegang. ZuivelNL publiceerde de cijfers in de jaarlijkse rapportage. 

De extreme weersomstandigheden in 2023 waren mogelijk reden voor sommige melkveehouders om de koeien niet of minder te laten weiden. Daarnaast hebben melkveehouders wellicht minder prioriteit gegeven aan weidegang door diverse duurzaamheidsopgaven. Zo kunnen melkveehouders ervoor kiezen de koeien op stal te houden om hun CO2-uitstoot te verminderen. 

Het percentage weidegang van 82,8 procent ligt nog steeds boven de streefwaarde van 81,2 procent. Die streefwaarde werd in 2014 vastgesteld door het Convenant Weidegang, waarin meer dan tachtig organisaties samenwerken om melkveebedrijven te ondersteunen bij weidegang. Dat doen ze door onderzoek en kennis te delen, financiële stimulans te geven en nieuwe weiders te begeleiden. Dankzij het Convenant en de inzet van melkveehouders is het aandeel weidegang sinds 2014 toegenomen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy