04 juli 2019

Nieuwe visie NZO: samen duurzaam en economisch gezond

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) streeft de komende jaren naar een vitale zuivelsector die duurzaam produceert en die maatschappelijke waardering ontvangt. Dat is de kern van de nieuwe visie van de NZO, getiteld ‘Zuivelperspectief 2030: samen duurzaam en economisch gezond’.

De NZO wil de verduurzaming van de zuivelketen versterken. Daarom wordt de Duurzame Zuivelketen ondergebracht bij ZuivelNL. De Duurzame Zuivelketen is nu nog een initiatief van de zuivelondernemingen en LTO. De nieuwe opzet stelt ook andere organisaties in de zuivelketen in staat een bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Dat vergroot het draagvlak voor de Duurzame Zuivelketen. De visie bevat een Uitvoeringsagenda voor een toekomstbestendige sector die zich op gezonde wijze ontwikkelt binnen de milieugrenzen.

Ook wil de NZO de economische positie van de melkveehouderij versterken. Zuivelondernemingen zijn gebaat bij gezonde en rendabele melkveebedrijven. De NZO zal zich daarom inspannen voor een beter verdienmodel voor de melkveebedrijven, bijvoorbeeld door meer oog te hebben voor de kostprijs van de melkveehouderij. Ook gaat de NZO de zuivelsector nadrukkelijker onder de aandacht brengen bij het publiek.

Tegelijkertijd houdt de NZO haar focus op de huidige kernactiviteiten: het bewaken van de hoge kwaliteit van Nederlandse zuivelproducten, het benadrukken van de voedingswaarde van zuivel en het bevorderen van de internationale marktpositie van haar leden.

Met de nieuwe visie speelt de NZO in op de veranderende omstandigheden in de markt en de maatschappij. Alle dertien zuivelondernemingen die bij NZO zijn aangesloten, ondersteunen de nieuwe visie. Zij hebben recent hun lidmaatschap herbevestigd.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy