• nl
21 juli 2020

NZO deelt zorgen melkveehouders over voermaatregel

De Nederlandse Zuivel Organisatie begrijpt de zorgen onder de melkveehouders over de voermaatregel. Melkveehouders vrezen dat het overheidsingrijpen in het rantsoen van de koe de diergezondheid in gevaar brengt.

Met de tijdelijke voerregulering wil het kabinet stikstofruimte creëren ten behoeve van de (woning)bouw in 2020. De voorgenomen voermaatregel is echter een generiek middelvoorschrift en houdt te weinig rekening met bedrijfsspecifieke omstandigheden. Dit terwijl de NZO vindt dat een toekomstbestendige landbouw vraagt om lange termijn doelen en daarbij passende doelvoorschriften.

Daarnaast is in de spoedwet ‘aanpak stikstof’ gesteld dat een verlaging van het eiwitgehalte absoluut geen negatieve gevolgen mag hebben voor diergezondheid. De NZO kijkt dan ook met belangstelling uit naar het uitkomst van het gesprek van minister Schouten met de KNMvD over de effecten van de voermaatregel op de diergezondheid.

De NZO onderschrijft het belang dat betrokken partijen en overheid met elkaar in gesprek blijven om tot een werkbare oplossing te komen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy