22 januari 2019

Overzicht Witte Lijst diervoerbedrijven aangepast

De Witte Lijst waarop diervoerbedrijven staan die aan de eisen van de zuivelindustrie voldoen, is aangepast. Op verzoek van melkveehouders publiceert de NZO ook een overzicht van bedrijven die niet langer aan de eisen voldoen.

De bedrijven die niet langer aan de eisen voldoen staan apart vermeld op de “Lijst met afgemelde bedrijven”. Die is als bijlage aan de Witte Lijst toegevoegd.

Sinds 2016 verlangen zuivelondernemingen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten de diervoerders met alle relevante activiteiten aangesloten zijn bij Securefeed of gelijkwaardig systeem. Door aangesloten te zijn bij zo’n systeem beschikken de diervoerders ook over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig).

Daarnaast is ook de eis aan de diervoerders om te beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat of een gelijkwaardig certificaat, wat betrekking heeft op het gebruik van verantwoorde soja. Ook moeten de diervoerders beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen.

Indien diervoerbedrijven aan alle drie de eisen voldoen kunnen zij zich melden bij toetsingavb@gmail.com voor plaatsing op de Witte Lijst. De meest recente versie van de Witte Lijst Diervoerders is te vinden onder het Documenten gedeelte van deze website.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy