22 januari 2015

Acties Alliantie tegen voedselverspilling

Op maandag 19 januari ontving staatssecretaris Dijksma het boekje ‘Het Jaar tegen Voedselverspilling’ van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Hierin staan maatregelen die het bedrijfsleven, ook in de zuivelsector, heeft genomen om voedselverspilling terug te dringen.

Het boekje ‘Het Jaar tegen Voedselverspilling’ werd door Alliantie-voorzitter Aalt Dijkhuizen overhandigd aan staatssecretaris Dijksma en bevat de initiatieven die in 2014 hebben bijgedragen aan het verminderen van voedselverspilling. De Alliantie Verduurzaming Voedsel zal in 2015 verder inzetten op het terugdringen van verspilling. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de monitoring van – en rapportage over – reststromen in het bedrijfsleven en de voedselketen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in wat daadwerkelijk wordt verspild en wat het effect is van genomen maatregelen.

Ook de zuivelindustrie heeft initiatieven ontwikkeld om verspilling van zuivel terug te dringen, onder andere via consumentenvoorlichting. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) heeft een pictorial ontwikkeld voor op het zuivelpak. Deze bevat belangrijke tips die de consument helpen om minder zuivel te verspillen. Daarnaast draagt de zuivelsector bij aan het verbeteren van de Monitor Voedselverspilling van Wageningen Universiteit, door data aan te leveren over het gebruik van reststromen in de zuivelproductieketen.

Vanaf februari zullen de eerste (vloeibare) zuivelpakken met het zuivel-pictorial in het schap staan. De NZO heeft de retail opgeroepen om ook de private label producten van het pictorial te voorzien. Op een speciale website zullen consumenten meer informatie en tips vinden om verspilling van zuivel te voorkomen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy