20 april 2018

Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd

De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.

De maatregelen waren bedoeld om eventuele problemen, als gevolg van de hardheid van melkvet, bij de verwerking van melk tot vetrijke zuivelproducten tijdens de wintermaanden te voorkomen. Monitoring van boerderijmelk heeft uitgewezen dat  de hardheid van het melkvet de afgelopen wintermaanden niet in het geding is geweest.

De monitoring van de vetzuren in de boerderijmelk wordt voortgezet. Indien de waarden van landelijke referentiemonsters daar aanleiding toe geven, treden de voorzorgsmaatregelen opnieuw in werking. Beëindiging van de collectieve maatregelen sluit voortzetting van eventuele maatregelen die individuele zuivelondernemingen hebben genomen niet uit. In voorkomende gevallen worden melkveehouders hierover door hun zuivelonderneming geïnformeerd.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy