NZO Jaarverslag 2016

De activiteiten van de NZO zijn erop gericht het imago van zuivel te ondersteunen en de productie en afzet van zuivelproducten te versterken. Wat de NZO in 2016 gedaan heeft, is te zien in het jaaroverzicht 2016.
Read More

Minisymposium over duurzame voedselkeuzes en voedselproductie

Gezond en duurzaam eten is niet zo makkelijk als het lijkt. Tijdens het minisymposium ‘Duurzaamheid en anders eten’ gaven Stephan Peters (NZO), Dick Veerman van Foodlog en Rogier Schulte van Wageningen Universiteit hun visie op een duurzamere voedselproductie.
Read More

Nederland onderschrijft de Dairy Declaration van Rotterdam

De Nederlandse Zuivel Organisatie, Land en Tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research hebben de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven.
Read More

Antibioticagebruik melkveehouderij verder omlaag

De melkveehouderij heeft het afgelopen jaar opnieuw minder antibiotica gebruikt.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie