Duurzamer en gezond eten? Kies voor de Hollandse keuken!

‘Eet minder dierlijk en meer plantaardig’ is een van de adviezen om milieuvriendelijker te eten. Maar duurzamer eten is complexer dan vaak wordt gedacht. Nieuw onderzoek laat zien dat het
Read More

Tjeerd de Groot vertrekt bij NZO

Tjeerd de Groot is teruggetreden als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Hij treedt toe tot de Tweede Kamer voor D66.
Read More

School speelt sleutelrol bij kennis over voeding

Wie weet nog wat gezonde voeding is? Door een overvloed aan informatie en de daaruit voortvloeiende discussie over voedsel bestaat er veel verwarring.
Read More

Zuivel is één van de belangrijkste exportgoederen voor Nederland

Zuivel staat in de top 10 van goederen met de hoogste toegevoegde waarde waar Nederland via de export het meest aan verdient. Dit meldt het CBS naar aanleiding van zijn eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen in 2015.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie