Zuivel is één van de belangrijkste exportgoederen voor Nederland

Zuivel staat in de top 10 van goederen met de hoogste toegevoegde waarde waar Nederland via de export het meest aan verdient. Dit meldt het CBS naar aanleiding van zijn eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen in 2015.
Read More

Nederlandse zuivelketen loopt voorop in duurzaamheid

Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen zorgen elke dag voor gezond en duurzaam voedsel. De zuivelsector heeft succesvol maatregelen genomen voor de duurzame productie van melk in Nederland.
Read More

Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket

NZO, LTO Nederland, NMV en het NAJK zijn tevreden dat staatssecretaris Van Dam overeenstemming heeft bereikt met de Europese Commissie over uitvoering van het fosfaatreductieplan en de derogatie van 2017.
Read More

Duurzame Zuivelketen pleit voor markt- en verdienmodel weidegang

Wanneer de Kamer ervoor kiest weidegang wettelijk te verplichten, betekent dat het einde van een van de weinige succesvolle markt- en verdienmodellen waarbij de markt betaalt voor duurzame voedselproductie.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie