Staatssecretaris in hoger beroep tegen uitspraken kort geding

Staatssecretaris van Dam gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de voorzieningenrechter in het kort geding van 4 mei 2017. Een beperkt aantal melkveebedrijven werd met die uitspraak uitgezonderd van de Regeling fosfaatreductieplan 2017. De sectorpartijen staan achter het besluit van de staatssecretaris om hoger beroep aan te tekenen.
Read More

Europese Commissie lovend over Nederlandse aanpak antibioticumgebruik

De Europese Commissie looft de wijze waarop de Nederlandse veehouderij het gebruik van antibiotica heeft aangepakt. Na een onderzoek concludeert de Europese Commissie dat in Nederland aanzienlijke reducties van het antibioticumgebruik zijn gerealiseerd.
Read More

Fosfaatreductieregeling met terugwerkende kracht aangepast

Staatssecretaris Van Dam heeft 12 april 2017 aangekondigd dat de Regeling fosfaatreductieplan 2017 wordt gewijzigd. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden buiten de regeling gehouden.
Read More

Economie en duurzaamheid belangrijke speerpunten zuivelindustrie

De Nederlandse Zuivel Organisatie en EY publiceren vandaag het rapport ‘De kracht van zuivel’. Het rapport behandelt het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie