Definitief akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een definitief akkoord gesloten over een nieuwe tweejarige cao voor de zuivelindustrie.
Read More

Aan tafel over verduurzaming: Hoe ziet de Beemster eruit in 2030?

Dit najaar is in zes Europese landen de campagne ‘European dairy on track’ van start gegaan om te laten zien welke stappen de zuivelsector zet op het gebied van duurzaamheid. De NZO presenteert begin 2019 het duurzaamheidsrapport “De toekomst van zuivel; samen duurzaam”. Hierin laat de NZO zien wat er binnen de zuivelsector al gebeurd, waar de sector nu mee bezig is en welke ontwikkelingen zij voor de toekomst ziet. NZO wil graag in gesprek met alle belanghebbenden over de onmisbaarheid van een duurzame transitie voor de zuivelsector.

Read More

Proost op Wereld Schoolmelkdag

Het is vandaag Wereld Schoolmelkdag, een initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Op deze dag staat gezonde voeding voor kinderen en de bijdrage die zuivel levert aan gezonde spieren, botten en tanden centraal. Het Voedingscentrum adviseert kinderen om dagelijks 2-3 porties melk en melkproducten en daarnaast nog een boterham met kaas te consumeren. Juist schoolgaande kinderen – van kleuters tot pubers – hebben veel voedingsstoffen nodig voor een gezonde groei en ontwikkeling.
Read More

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao in de zuivelindustrie. Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019.
Read More