18 mei 2016

Zuivelondernemingen en wetenschap presenteren onderzoeksresultaten voedselverspilling

Een groot aantal levensmiddelenfabrikanten, waaronder zuivelondernemingen, en supermarkten werkten de afgelopen jaren samen op het gebied van grondstofefficiëntie en reststromen. Dat deden zij samen met onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research. De resultaten van deze publiek-private samenwerkingen werden op woensdag 18 mei gepresenteerd in Veghel.

Het terugdringen van voedselverspilling en het beter benutten van reststromen is een speerpunt van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Binnen deze alliantie is het bedrijfsleven verenigd om de voedselketen te verduurzamen. De alliantie startte samen met Wageningen UR Food & Biobased Research in 2015 het project CARVE (across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & resource Efficiency).

Uit de eerste resultaten van CARVE blijkt dat bedrijven hun ketens nog efficiënter kunnen inrichten door beter samen te werken en duurzaamheid integraal mee te nemen in deoperationele beslissingen. Zo kan verspilling en afval nog verder worden teruggedrongen.

Van de betrokken zuivelondernemingen bracht Royal A-ware product- en reststromen in de keten van Goudse kaas in kaart en identificeerde hotspots van uitval of reststromen waarop verder geoptimaliseerd kan worden.

Arla Foods en Royal FrieslandCampina bekeken met Albert Heijn, Jumbo en PLUS Retail of besteleenheden van zuivelproducten van invloed zijn op derving in het winkelschap, en naar de gevolgen van een eventuele aanpassing voor de efficiëntie in de keten. De resultaten hiervan worden begin juni verwacht.

Uit het CARVE onderzoek bleek ook dat bedrijven consumenten kunnen stimuleren om minder te verspillen. DeNederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft al in 2015 een ‘zuinig op zuivel’ icoon ontwikkeld voor op het zuivelpak. Het icoon bevat drie tips voor de consument om minder zuivel te verspillen en staat op diverse pakken verse zuivel van ArlaFoods en FrieslandCampina.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy