Oscar Meuffels directeur NZO

Het bestuur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft Oscar Meuffels benoemd tot directeur.
Read More

Nederlandse melk is steeds duurzamer

Nederlandse melk is steeds duurzamer. Daarom herkent de Nederlandse Zuivel Organisatie zich niet in de kritiek van Milieudefensie.
Read More

Zuivelketen levert bijdrage aan realisatie Klimaatakkoord

De zuivelketen levert een bijdrage aan realisatie van het internationale klimaatakkoord door zich te richten op onder andere een duurzame opwekking van energie, energiebesparing en op het verlagen van broeikasgasemissies.
Read More

Grote praktijkproef noodzakelijk voor KringloopWijzer

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben bij het ministerie van Economische Zaken aangedrongen op een pilot om de KringloopWijzer als verantwoordingssysteem in de praktijk te testen.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie