Minister Schouten roept melkveehouders op om met ‘klimaatideeën’ te komen

“Ik roep alle melkveehouders op om naar mij toe te komen met ideeën en inzichten die helpen om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Dan kunnen we ook kijken wat het kost en hoe we plannen kunnen financieren.” Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met Erben Wennemars voor de laatste aflevering van ‘De boer op met Erben’. Volgens de minister zijn melkveehouders goede ondernemers die niet gaan afwachten tot de overheid met maatregelen komt.
Read More

Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd

De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.
Read More

NZO en LTO Vakgroep Melkveehouderij verwelkomen advies Commissie Grondgebondenheid

De NZO en de LTO Vakgroep Melkveehouderij verwelkomen het advies van de Commissie Grondgebondenheid. De commissie is er in geslaagd een uitgebreide visie op grondgebondenheid te formuleren die breed wordt gedragen en die de melkveehouderij een perspectiefvolle toekomst biedt.
Read More

Zuivelsector committeert zich aan klimaatopgave

De RLi heeft een advies uitgebracht: 'Duurzaam en gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem'. De NZO onderschrijft het belang van de klimaatopgave en ondersteunt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
Read More