Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao in de zuivelindustrie. Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019.
Read More

Zuivelindustrie steunt landbouwvisie minister Schouten

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft waardering voor de visie van minister Schouten op de toekomst van de landbouw. De visie sluit aan bij de inspanningen van de Duurzame Zuivelketen. Daarin werken NZO en de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland al enkele jaren aan de verdere verduurzaming van de zuivelproductie in Nederland.
Read More

Zuivelsector draagt bij aan klimaatopgave

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de ‘Balans voor de Leefomgeving 2018’ uitgebracht. In deze rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte stelt het PBL dat overheden en maatschappelijke partners samen Nederland duurzaam moeten vernieuwen. De Nederlandse zuivelsector is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid.
Read More

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

Het gaat goed met de weidegang in Nederland. Steeds meer melkveehouders laten hun koeien buiten lopen. Het aantal koeien dat vorig jaar buiten kwam, nam daardoor opnieuw toe, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 12 juli presenteerde.
Read More