LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude onacceptabel

De belangenorganisaties in de zuivelsector zijn zeer geschokt door de mededeling van minister Schouten van Landbouw dat het afgelopen jaar door een deel van de melkveehouders zou zijn gefraudeerd met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan.
Read More

Zuivelexport flink gestegen in 2017

De Nederlandse zuivelexport is het afgelopen jaar wederom gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totale zuivelexport met 1,6 miljard euro is toegenomen tot 8,9 miljard. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van zuivel.
Read More

Sterke toename weidegang

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit seizoen sterk toegenomen.
Read More

Joost van der Hoogte nieuwe voorzitter NZO

De leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben Joost van der Hoogte tijdelijk benoemd tot voorzitter.
Read More