De melk in supermarkten die van Nederlandse boeren komt, is van hoge kwaliteit en voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke eisen. De Nederlandse melkveehouderij voldoet daarnaast aan strenge dierenwelzijnsnormen. De melk wordt geproduceerd met zorg en respect voor de dieren. Dankzij deze zorg kunnen consumenten genieten van hoogwaardige en veilige zuivelproducten.

Strenge eisen aan gezondheid en welzijn

Boeren die koeien houden, voldoen aan strenge regels. Zowel Nederland als de Europese Unie stellen wettelijke eisen aan de gezondheid, het welzijn en de huisvesting van melkkoeien. Daarbovenop zijn er aanvullende eisen vanuit de kwaliteitssystemen van de zuivelondernemingen en voor boeren die melk produceren onder een keurmerk of een bepaald marktconcept.

Door de sterk verbeterde diergezondheid kunnen koeien meer melk geven dan vroeger. Gezonde koeien zitten goed in hun vel, geven meer melk en leven ook langer. Dat is in het belang van de koe én van de boer.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy