• nl
  • en

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu. Biodiversiteit omvat alle planten, dieren en nog veel meer op en rond de melkveehouderij. Dit is een van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Om dit doel te behalen zijn er verschillende initiatieven. Zo gebruiken melkveehouders de biodiversiteitsmonitor, geven ze hun vee 100% verantwoorde soja en zorgen ze voor een verbeterde voer-mestkringloop. Veel melkveehouders dragen bij aan het behoud van biodiversiteit door bijvoorbeeld kruidenrijk grasland te bevorderen en het gras later te maaien.    

Biodiversiteitmonitor 

De biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld door de Duurzame Zuivelketen, samen met Royal Friesland Campina, de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Gebaseerd op zes drukfactoren, kan er op en rond de melkveehouderij in kaart worden gebracht wat de effecten zijn op de biodiversiteit. De tool brengt de impact van een melkveebedrijf op de biodiversiteit integraal in beeld. Het gaat daarbij om de volgende zes factoren: broeikasgassen, landgebruik, milieubelasting, bodemgebruik, onderhoud landschap en soorten beheer.  
koe graast op nederlandse bodem

100% verantwoorde soja

De Nederlandse zuivelketen gebruikt sinds 2015 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien. Daarmee loopt de Nederlandse zuivelsector voorop bij het gebruik van verantwoorde soja. Dat stellen ook het Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu waarmee voor dit doel is samengewerkt.  

Soja vormt een deel van het rantsoen van de melkkoe. De Nederlandse melkkoe eet vooral gras en mais (92%) van Nederlandse bodem. Een melkkoe eet per dag 750 gram soja; 1,2% van het totale rantsoen. Deze soja komt op dit moment voor het grootste deel uit het buitenland. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is geheel afgedekt met certificaten voor verantwoorde soja. Voor het produceren van verantwoord gecertificeerde soja vindt geen ontbossing plaats. Daarnaast worden de landrechten van kleine boeren gerespecteerd en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd. 

Vanaf 2015 is verantwoorde soja opgenomen als een van de leveringsvoorwaarden van alle individuele zuivelondernemingen. Alle melkveehouders mogen vanaf 2015 alleen voer afnemen van veevoerleveranciers die voldoende certificaten voor verantwoorde soja hebben gekocht.

Melkveehouder zorgt voor behoud van biodiversiteit 

Onder biodiversiteit valt het behoud van alle soorten planten en dieren die thuishoren in het Nederlands landschap. Door zorgvuldig met de biodiversiteit om te gaan krijgen vogels, insecten, maar ook kruiden en bloemen de ruimte. 

De boer houdt rekening met biodiversiteit door onder andere te werken aan een verbeterde voer-mestkringloop. De mest van de koe is rijk aan vezels en mineralen en zorgt voor een gezond bodemleven. Zo staat alles op de melkveehouderij met elkaar in verbinding. Het gezonde gras wordt gegeten door de koe en vogels eten beestjes die leven in de bodem. Ook op andere manieren dragen boeren bij aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door slootkanten of weilanden later te maaien. Of door plaatselijk het waterpeil in een deel van het weiland te verhogen waardoor plassen ontstaan waar weidevogels op afkomen. 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy