• nl
  • en

De hechte samenwerking van de ‘Gouden Driehoek’ – overheid, kenniscentra en bedrijfsleven – zorgt in de Nederlandse zuivelketen voor veilige producten van goede kwaliteit. Kennisinstituten zoals Wageningen Universiteit en NIZO food research leveren de wetenschappelijke onderbouwing voor voedselveiligheid en de zuivelbedrijven zorgen voor continue verbetering van het kwaliteitssysteem.

Op melkveehouderijen richten kwaliteitssystemen zich op de kwaliteit van de boerderijmelk, bijvoorbeeld op hygiënisch werken en diergezondheid. Alle boerderijmelk wordt bij levering aan de fabriek geanalyseerd op verschillende parameters. Jaarlijks worden 2,3 miljoen boerderijmelkmonsters geanalyseerd. Zuivelondernemingen zorgen samen met onafhankelijke laboratoria zoals Qlip voor de analyses tijdens de melkproductie. Wekelijks worden er steekproeven genomen en via geavanceerde methoden geanalyseerd. De overheid ziet daar op toe. Het COKZ is namens de overheid de toezichthouder en inspecteert de bedrijven. Zij voert regelmatig onaangekondigde inspecties uit.

Het intensieve kwaliteitsborgingssysteem met ingebouwde controles houdt de gehele keten scherp. Dit garandeert dat Nederlandse zuivel veilig is en van hoge kwaliteit.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy