De hechte samenwerking van de ‘Gouden Driehoek’ – overheid, kenniscentra en bedrijfsleven – zorgt in de Nederlandse zuivelketen voor veilige producten van goede kwaliteit. Kennisinstituten zoals Wageningen Universiteit en NIZO food research leveren de wetenschappelijke onderbouwing voor voedselveiligheid en de zuivelbedrijven zorgen voor continue verbetering van de kwaliteitssystemen.

Melkveebedrijven werken volgens kwaliteitssystemen om de kwaliteit van de boerderijmelk te waarborgen. Hygiënisch werken en gezonde koeien zijn daar een onderdeel van. Alle boerderijmelk die wordt geleverd aan de fabriek wordt geanalyseerd op verschillende parameters. Jaarlijks worden ongeveer 2 miljoen leveranties boerderijmelk geanalyseerd. Analyses van de kwaliteit en voedselveiligheid van boerderijmelk worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. Naast analyses die in alle melkmonsters worden gedaan, wordt de melk steekproefsgewijs gemonitord op ongewenste stoffen met een geavanceerd monitoring programma. De resultaten worden gedeeld met de toezichthouder vanuit de overheid, het COKZ. Uit de analyses blijkt dat de Nederlandse melk van een hoog kwaliteits- en voedselveiligheidsniveau is.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy