Een goede melkproductie en een goede melkkwaliteit starten met de juiste voeding voor de koeien. Om de kwaliteit van diervoer in de Nederlandse zuivelsector te garanderen, werkt de Nederlandse zuivelketen volgens de Europese wetgeving op basis van de Algemene Levensmiddelen Verordening (GFL). Deze wet regelt wat er wel en niet in diervoer mag zitten. Om de kwaliteit en de veiligheid van het diervoer te garanderen zijn er voor een aantal contaminanten door de Nederlandse zuivelketen extra eisen toegevoegd.

Koeien eten gras

Van het voorjaar tot het najaar laten de meeste melkveehouders hun koeien buiten in de wei lopen. De koeien eten dan hoofdzakelijk gras. In de winter groeit er nauwelijks gras en staan de meeste koeien in de stal. Om de koeien toch te kunnen voeren verwerkt de melkveehouder zomers een deel van zijn gras tot kuilgras. Dat is een geconserveerde vorm van gras. Om de kwaliteit van het kuilgras nauwlettend in de gaten te kunnen houden worden er monsters genomen. Deze monsters worden onder andere onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen zoals schimmels en boterzuurbacteriën die verderop in de keten problemen kunnen geven bij de productie van kaas en andere zuivelproducten.

Kennis over de  kwaliteit van het kuilgras zorgt ervoor dat de melkveehouder in staat is het rantsoen van de koe af te stemmen om zo de hoeveelheid melk die de koe geeft te optimaliseren. Een correcte afstemming draagt bij aan een goede spijsvertering, melkproductie, melkkwaliteit, gezondheid en daarmee welzijn van de koe.

Krachtvoer

De voeding van Nederlandse koeien bestaat hoofdzakelijk uit gras en kuilgras. Hierin zitten voornamelijk eiwitten. Om het rantsoen van de koeien te optimaliseren vult de melkveehouder dit aan met mais en krachtvoer dat wordt gemaakt door diervoerfabrikanten die hiervoor grondstoffen zoals verantwoorde soja, granen, mineralen en vitamines mengen en persen tot kleine brokjes. Aan het krachtvoer worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld om te voorkomen dat er ongewenste stoffen in het voer terecht komen die verderop in de keten tot problemen kunnen leiden voor de melkkwaliteit.

Borging van de melkkwaliteit

De toezicht en de controle door de overheid op de Europese wetgeving wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De controle op de extra kwaliteitseisen, die zijn toegevoegd door de Nederlandse zuivelketen, wordt uitgevoerd door SecureFeed. Zij zijn een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie voor de diervoerleveranciers. In Nederland kopen de melkveehouders alleen diervoer van diervoerbedrijven die zijn aangesloten bij SecureFeed. Zo wordt de kwaliteit en de veiligheid van het diervoer in de Nederlandse zuivelketen gecontroleerd en gegarandeerd.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy