Om de kwaliteit van de melk in de Nederlandse zuivelsector te garanderen, is er een geborgd kwaliteitssysteem. De basis voor dit kwaliteitssysteem ligt in de Europese en Nederlandse wetgeving. Daarin zijn onder andere eisen vastgelegd omtrent diergezondheid, bedrijfshygiëne, melkwinning, melkopslag en melkkwaliteit. Naast deze wettelijke eisen heeft de Nederlandse zuivelsector een aantal extra eisen toegevoegd om de kwaliteit en de veiligheid van melk nog beter te borgen.

Diergezondheid

Binnen de Nederlandse zuivelsector speelt diergezondheid een belangrijke rol . In de wetgeving zijn eisen opgesteld omtrent een goed stalklimaat, de administratie van dierziekten, het diergeneesmiddelengebruik en de controle van het vee door een dierenarts. Om de diergezondheid nog verder te bevorderen, heeft de Nederlandse zuivelsector extra eisen aan het kwaliteitssysteem toegevoegd. Zo wordt de diergezondheid continu gemonitord door de onafhankelijke organisatie GD. Ook eist de zuivelsector dat de melkveehouder samenwerkt met een vaste dierenarts, die gespecialiseerd is in rundvee en die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoet. Verder is elke melkveehouder verplicht samen met zijn vaste dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan op te stellen. Deze extra eisen dragen bij aan een gezonde melkveestapel en aan kwalitatief hoogwaardige melk.

Bedrijfshygiëne

Voor het produceren van veilige en schone melk is een goede bedrijfshygiëne essentieel. Daarom zijn er vanuit de wetgeving normen opgesteld voor het onderhoud aan en de hygiëne van gebouwen en machines, ongediertebestrijding, gewasbeschermingsmiddelen en het omgaan met mest, afval en gevaarlijke stoffen.

Melkwinning en melkopslag

Ook zijn er eisen vastgesteld vanuit de wetgeving omtrent melkwinning en melkopslag. Goede hygiënische omstandigheden zijn van belang tijdens het melken, zoals schone uiers bij de koeien en een schone melkmachine, melkstal en melkrobot. Goede hygiënische omstandigheden voorkomen contaminatie van de melk met vuil en bacteriën. Er zijn ook eisen opgesteld omtrent de melkopslag. Het na het melken snel koelen van de melk zorgt ervoor dat de kwaliteit optimaal blijft. De Nederlandse zuivelsector heeft bovenop de Europese wetgeving specifiekere en meer uitgebreide eisen opgesteld voor het bevorderen van de melkkwaliteit. Dit omvat uitgebreide controleprogramma’s op bijvoorbeeld antibiotica.

Toezicht

Er wordt op verschillende manieren toezicht gehouden om de Europese en Nederlandse eisen van het kwaliteitssysteem te borgen. Zo wordt bij elke melkleverantie de kwaliteit van de melk vastgesteld. Hiervoor wordt er bij elke leverantie een monster genomen van de melk; dit monster wordt door een onafhankelijk laboratorium onderzocht. Ook beoordeelt de chauffeur van de melkauto de melk op geur, kleur en temperatuur en test hij de melk op antibiotica. Daarnaast bezoekt een inspecteur regelmatig de melkveebedrijven om te controleren of het bedrijf voldoet aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy