• nl
  • en

De Nederlandse zuivelsector werkt hard aan de verduurzaming van de melkproductie. Inmiddels onderscheidt de Nederlandse melkveehouderij zich van de rest van de wereld op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Nederland een veel lagere uitstoot van broeikasgassen per kg geproduceerde melk dan het wereldwijde gemiddelde. 
 
Om de effecten van zuivelconsumptie op landgebruik en CO2-uitstoot (broeikasgassen) in kaart te brengen, heeft de NZO in augustus 2015 onderzoek laten doen door milieuadviesbureau Blonk Consultants. De milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in onze voeding werden onderzocht met het programma Optimeal®. Dit programma is door Blonk Consultants en het Voedingscentrum ontwikkeld. Bij het onderzoek is stapsgewijs meer of minder zuivel toegevoegd aan een gemiddelde Nederlandse voeding, waarbij de totale voedingswaarde optimaal blijft en het voedingspatroon zo min mogelijk afwijkt van het bestaande. 
 
Het Optimeal®-onderzoek toont aan dat er nauwelijks milieuwinst te behalen is bij vervanging van zuivel in de gemiddelde Nederlandse voeding. Zuivel is een even milieu-efficiënte bron van voedingsstoffen als het gehele productenpakket dat nodig is om het weglaten van zuivel te compenseren.  

Toenemende vraag naar goede voeding 

Door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart is er een toenemende vraag naar goede voeding. Voor een verantwoorde voedselvoorziening in de toekomst is voedsel nodig dat duurzaam en gezond is. Of een product daaraan voldoet, hangt af van de milieu-impact én de voedingswaarde. Zuivelproducten voorzien mensen wereldwijd van onmisbare voedingsstoffen. Daarom is het van groot belang dat de productie van zuivel steeds duurzamer wordt. In Nederland wordt al jaren gewerkt aan een duurzamere melkproductie.  

De FAO beschrijft met ‘Sustainable diets’ waaraan een duurzaam voedingspatroon moet voldoen. Zuivel speelt volgens de FAO een belangrijke rol om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende voedingsstoffen. 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy