Zuivelproducten voorzien mensen wereldwijd van voedingsstoffen. Maar de productie van zuivel heeft ook negatieve effecten op het milieu. Daarom besteedt de Nederlandse zuivelsector aandacht aan een duurzamere melkproductie en -verwerking. Met resultaat, want Nederlandse melk heeft gemiddeld een lagere uitstoot aan broeikasgassen dan het wereldwijd gemiddelde. In Nederland is de gemiddelde broeikasgasuitstoot 1,15 CO₂-equivalenten per kg melk. Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 2,4 CO₂-eq per kg melk.   

Onderzoek vervanging zuivel 

Om de effecten van de Nederlandse zuivelconsumptie op landgebruik en CO₂-uitstoot (broeikasgassen) in kaart te brengen, heeft de NZO het milieuadviesbureau Blonk Consultants onderzoek gedaan. In het onderzoek werd gekeken naar de milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in ons Nederlands voedingspatroon. Blonk Consultants maakte daarbij gebruik van het rekenprogramma Optimeal® dat samen met het Voedingscentrum is ontwikkeld. Optimeal optimaliseert een voedingspatroon op gezondheid en duurzaamheid. Stapsgewijs werd in het onderzoek meer of minder zuivel toegevoegd aan een gemiddelde Nederlandse voeding, waarbij de totale voedingswaarde optimaal bleef en het voedingspatroon dichtbij het bestaande eetpatroon bleef. Op basis van het onderzoek concludeerde Blonk Consultants dat er nauwelijks milieuwinst te behalen is met vervanging van zuivel. De onderzoekers concludeerden dat zuivel een even milieu-efficiënte bron van voedingsstoffen is als het gehele productenpakket dat nodig is om het weglaten van zuivel te compenseren. 

Sustainable diets 

De NZO is van mening dat zuivelproducten een belangrijke onderdeel kunnen zijn van een gezond voedingspatroon in een duurzaam voedselsysteem. De sector ziet zich hierin gesteund door de visie van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). De FAO vindt dat bij ‘sustainable diets’ 4 factoren met elkaar in evenwicht moeten zijn: Gezondheid, Cultuur, Economie en Duurzaamheid. Dit betekent dat een ‘Sustainable diet’ volgens de FAO gezond, lekker, herkenbaar (cultuur) en betaalbaar moet zijn voor de consument en een lagere ecologische voetafdruk moet hebben. Volgens een ander FAO-rapport is zuivel essentieel voor veel mensen in de wereld. Aan de ene kant voorziet het talloze mensen van belangrijke voedingsstoffen. Aan de andere kant biedt het boerenfamilies, verwerkers en andere belanghebbenden in de zuivelketen kansen voor hun levensonderhoud. 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy