Nederlandse zuivelondernemingen streven ernaar om verspilling van zuivelproducten tegen te gaan en ondersteunen de doelstelling van de overheid om voedselverspilling in Nederland terug te dringen. 

De zuivelsector voorkomt voedselverspilling in de fabriek omdat productieprocessen in de zuivelverwerking al zeer efficiënt zijn en reststromen worden benut voor hergebruik. Waar mogelijk wordt deze optimalisatie verder doorgevoerd, zoals bij het gebruik van hoogwaardig eiwitrijk weipoeder (bijproduct van de kaasproductie) in bijvoorbeeld sport- of babyvoeding. Zuivelondernemingen kijken regelmatig hoe aanpassingen van producten, verpakkingen en portiegroottes bijdragen aan minder voedselverspilling. 

Om de consument te helpen minder voedsel – en dus ook minder zuivel – te verspillen, is betere voorlichting nodig over de bewaaromstandigheden en de houdbaarheidsdatum. De zuivelsector heeft in 2015 op eigen initiatief de pictorial ‘zuinig op zuivel’ ontwikkeld. Het icoon bevatte drie tips voor de consument om minder zuivel te verspillen. De belangrijkste tip had betrekking op een verlopen houdbaarheidsdatum: kijk of de melk of yoghurt er nog goed uitziet, ruik even en proef of het nog lekker is. Kijk, ruik, proef! Daarnaast heeft NZO verschillende onderzoeken laten doen, onder andere naar de mate van verspilling van drinkbare vloeistoffen bij de consument en naar grondstofefficiëntie en reststromen bij de zuivelverwerking.   

Green deal

De NZO was in 2017 namens de zuivelindustrie een van de ondertekenaars van de green deal ‘Over de datum’, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Alle ondertekenaars van deze green deal zetten zich in voor een betere voorlichting over houdbaarheidsdata. Met de pictorial heeft de zuivelsector een belangrijke impuls gegeven, niet alleen aan bewustwording bij de consument, maar ook aan nieuwe initiatieven om consumenten beter voor te lichten.

Campagne Zuivelpak.nl

In april 2021 is een nieuwe publiekscampagne van Zuivelpak.nl van start gegaan. De campagne laat zien hoe je als consument verspilling van zuivel kunt voorkomen en voor een betere recycling van kartonverpakkingen kunt zorgen. Dit voorkomt voedselverspilling, draagt bij aan een betere afvalverwerking en aan een beter milieu. Zuivelpak.nl is een initiatief van de zuivelfabrikanten, de supermarktbranche en drankenkartonproducenten.

In de nieuwe campagne ‘Kijk, ruik, proef en vouw!’ wordt uitgelegd dat melk en yoghurt vaak nog goed zijn, ook ná de THT-datum. Door te ‘kijken, ruiken en proeven’ kun je als consument beoordelen of de melk of yoghurt nog geschikt is voor consumptie. En door het pak op te vouwen, kun je een extra portie uit het zuivelpak halen én kan het pak beter worden gerecycled. Het Voedingscentrum ondersteunt het advies om bij melk, yoghurt en kwark te kijken, ruiken en proeven wanneer de THT-datum is verstreken.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy